ROSSI: PRAKTISCH ONMOGELIJK OM KOLENCENTRALES MET E-CATS OM TE BOUWEN VANWEGE REEDS VERSTREKTE VERGUNNINGEN

Door: Frank Acland

4 augustus 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/08/04/rossi-practically-impossible-to-retrofit-coal-power-plants-with-e-cats-due-to-authorization-issues


Bij veel gelegenheden hebben mensen geopperd dat een eenvoudige manier om de E-Cat technologie met de bestaande energie-infrastructuur te verenigen, het simpelweg wegnemen van de huidige verwarmingssystemen in de energiecentrales (kolen, gas, nucleair) is en er E-Cat heaters voor in de plaats te zetten. Alles wat je nodig hebt om elektriciteit op te wekken is stoom op voldoende temperatuur en druk om de turbines aan te drijven, en als je de hitte van brandende kolen kan bereiken met de hitte van E-Cats, dan kan dat geen grote problemen opleveren. Je kan de turbines en andere noodzakelijke elementen voor de stoomproductie op hun plek laten, en ook het elektriciteitsnetwerk hoeft niet aangepast te worden.

Vandaag maakte Andrea Rossi op het Journal of Nuclear Physics daar een opmerking over welke die aanname ietwat in twijfel trekt. Er is momenteel behoorlijk wat discussie op het JONP over de nieuwe CO2 reductiedoelen van de Obama regering, en deze opmerking is gerelateerd aan dat onderwerp:

‘Ik begrijp dat er een drama gloort voor wat betreft de banen in de kolenmijnen, maar ook dat is een probleem dat kan worden opgelost door technologische vernieuwingen en aanpassingen. Toen ik voorstelde om kolencentrales om te bouwen met een systeem van E-Cats, werd mij verteld dat zoiets praktisch onmogelijk is omdat men gebonden is aan verstrekte vergunningen en machtigingen, wellicht is het vereenvoudigen van de ombouwvergunningen een intelligent compromis.’

Rossi zegt dus niet dat het technisch onmogelijk is om bestaande elektriciteitscentrales om te bouwen, het zijn eerder de gereglementeerde besluiten die het probleem zijn. Nu zou je denken dat als de overheid graag de CO2 uitstoot wil terugdringen, dergelijke regelgeving geen onnodig obstakel mag zijn in het omschakelen van kolen naar E-Cats.

Er kunnen technische en veiligheidsissues zijn waarmee men te maken heeft, maar ik verwacht dat die relatief klein zijn. Het lijkt erop dat het probleem meer van menselijke en politieke aard is. Ik hoop dat er een intelligente oplossing kan worden gevonden.


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN