EIGENBELANG EN LENR (Edmund Storms)

Door: Frank Acland

6 december 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/12/06/self-interest-and-lenr-edmund-storms


Met dank aan Georgehants voor het wijzen op deze toelichting van Edmund Storms op de Ego Out website van Peter Gluck betreffende de aanvankelijke aanvaarding van LENR (Koude Kernfusie) toen Dr. Storms nog aan het Los Alamos National Laboratory in New Mexico, USA werkte.

De toelichting kan hier worden gevonden, tezamen met Peter’s gebruikelijke excellente overzicht van nieuws en commentaren op de huidige status van LENR:
http://egooutpeters.blogspot.ro/2015/12/05-dec-2015-lenr-micro-billionaires.html

‘Ik maakte mee hoe de opvattingen over LENR bij het LANL (Los Alamos National Laboratory) veranderden. Ik zag de tolerantie in vijandigheid omslaan. Die verandering was niet gebaseerd op een gemis aan reproduceerbaarheid. Ik en veel andere mensen waren in staat het effect op te wekken. Bovendien, veel fenomenen zijn in eerste instantie moeilijk te beheersen, maar worden om die reden niet verworpen. Zij die het (Koude Kernfusie. Vert.) verwierpen gebruikten die reden als een verhulling om een andere reden buiten zicht te houden. Ik neem aan dat de verwerping een veel sinistere reden had. De ware reden was eenvoudig het beschermen van het eigenbelang, in eerste instantie door mensen die gesponsord werden door het Hete Kernfusie Programma.

In 1989 bevond Hete Kernfusie zich in gevaar omdat de regering in toenemende mate ongeduldig werd vanwege de langzame vooruitgang. Ik denk dat bepaalde machtige personen zich realiseerden dat LENR de fondsen van de Hete Kernfusie kon wegsluizen en dat eventueel de nek om zou draaien. Ze konden die angst natuurlijk niet openlijk toegeven en zodoende zetten ze in op het overtuigen van het volk dat LENR een foute wetenschap was, en dat was simpel te doen. Dit was machtspolitiek op zijn ergst. Het werkte omdat Fleischmann en de rest van ons eerlijk was en het begrijpen van de natuur voor iedereen van nut wilden laten zijn. Daar tegenover stonden een paar mensen die alleen zichzelf wilden beschermen en die gebruikt maakten van de meest oneerlijke praktijken die ze maar konden verzinnen. Wij en zij speelden niet volgens dezelfde regels en dat doen we nog steeds niet.

We zien dat deze werkwijze elke dag op een brede schaal wordt toegepast door overheden. Feiten en wat echt is tellen vandaag de dag niet mee voor regeringen. Alleen eigenbelang telt. Wij binnen de LENR hebben geen eigenbelang gecreëerd voor wie dan ook die belangrijk is, behalve dan een paar instellingen die speciale behoeften hebben, zoals NASA. Zelfs deze instellingen moeten hun LENR werk verborgen houden om te voorkomen dat ze zwartgemaakt worden via de foute wetenschapsbewering. Om kort te gaan: niemand van belang heeft LENR nodig. Zodra echter de noodzaak wordt gedemonstreerd, zal de zienswijze onmiddellijk veranderen. Misschien dat Rossi die noodzaak kan laten zien, of misschien dat een ander land de noodzaak voor de VS kan creëren zodat ze er belang bij krijgen. We moeten afwachten om te zien waar de behoefte wordt onthuld en pas dan kunnen we acceptatie verwachten.’

Als we terugkijken naar de geschiedenis van wetenschap en ontwikkeling, dan denk ik dat er altijd wel een element van eigenbelang is geweest achter de innovaties die een grote impact op de wereld hebben gehad. Veel van de uitvinders en industriëlen zijn mensen met een grote ambitie die een stempel op de wereld willen drukken en vooruit lopen op de concurrentie. Mogelijk is Koude Kernfusie niet het enige slachtoffer van eigenbelang dat in de weg van een belangrijk idee staat, maar Storms lijkt optimistisch, dat op een bepaald moment het eigenbelang van een belangrijk persoon of dat van een land hen een motief geeft om het slot van LENR te halen en het in het volle daglicht te plaatsen.


Zie ook: DE GESCHIEDENIS VAN MIT's SCHAAMTELOZE ONDERDRUKKING VAN KOUDE KERNFUSIE


Koffiemokken die koude kernfusie kleineerden werden uitgedeeld door Ron Parker, het hoofd van de hete kernfusieonderzoeksgroep, waarvan werd verwacht dat hij serieus onderzoek zou doen om vast te stellen dat koude kernfusie realiteit was of niet. De opdruk op de mokken was ‘The Utah University: Department of Fusion Confusion’ en hadden op de achterkant spottende instructies voor koude kernfusie.


Een begrafenis party of wake om koude kernfusie te bespotten werd gehouden door bevooroordeelde hete kernfusiewetenschappers aan het MIT voordat ze klaar waren met de experimenten om de resultaten van Pons en Fleischmann te repliceren!http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN