DE 2 COP’s VAN DE E-CAT

Door: Frank Acland

7 augustus 2017

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://e-catworld.com/2017/08/07/the-2-cops-of-the-e-cat


Uit hetgeen Andrea Rossi recentelijk heeft gezegd met betrekking tot de komende presentatie, denk ik dat we een goed idee hebben wat we daarvan kunnen verwachten. Rossi gaat zich niet concentreren op het totale COP van de complete apparatuur, zoals het controlesysteem en het circuit waarin de E-Cat QX reactoren zijn geplaatst, zijn doel is enkel het demonstreren van het COP van de E-Cat QX zelf.

Andrea Rossi
August 3, 2017 at 7:15 AM

Jaroslaw Bem,

Het COP wordt verkregen door de verhouding tussen de geproduceerde energie van de E-Cat en de energie die door de E-Cat wordt verbruikt, onafhankelijk van de energie die door het controlesysteem wordt verbruikt. Wat het controlesysteem verbruikt bestaat uit de verdwijnende elektriciteit in warmte en dat kan natuurlijk niet aan het COP van de reactor worden bijgeschreven. De warmte-energie die door de elektriciteit in het controlesysteem wordt opgewekt, kan worden teruggewonnen met een COP dicht bij 1, omdat de verwamde lucht in een voorverwarmer van het water wordt geleid voordat dat naar de reactor gaat. Het is gewoon een standaard lucht/water warmtewisseling en het kan nagenoeg alle energie die wordt verbruikt door het controlesysteem hergebruiken. Maar dat verandert natuurlijk niet het COP van de reactor. Om een COP hoger dan 1 te bereiken is de energie van 1 E-Cat QX nodig om aan de verbruikte energie van het controlesysteem toe te voegen.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi

 

Hij merkt inderdaad in de laatste zin van zijn reactie op dat als er slechts 1 E-Cat QX zou zijn, dat dan het hele systeem (inclusief het controlesysteem) een hoger COP dan 1 zal hebben, wat inhoudt dat het energieverbruik van het controlesysteem minder dan 20W is (het energiebereik dat hij heeft opgegeven voor 1 enkele E-Cat QX.) Ik heb Rossi gevraagd of hij dat kan bevestigen, maar dat heeft hij tot nu toe nog niet gedaan. Als het controlesysteem zoveel als 100 QX reactoren kan laten draaien, dan kan men aannemen dat hoe meer reactoren er worden gecombineerd, hoe hoger het totale COP van het systeem zal zijn.

Een andere opmerking:

Michael S.,

Eerst en vooral, dank voor je vriendelijkheid en de aandacht voor ons werk.
Antwoord: de verbruikte energie zal worden gemeten NA de energiebron, wat inhoudt tussen de energiebron en de E-Cat! Waar de energie van de energiebron vandaan komt maakt niets uit voor het COP, wat telt is slechts de hoeveelheid ervan. Of het nu van een accu komt, of van een serie accu’s, of van een hele grote stapel batterijen, of van een tovenaar, of van de netstroom, en dat komt weer van een kerncentrale of zo, of van jezelf in parallel en in serie met je vrienden die als gekken staan te wrijven, of zelfs met de hulp van mij verborgen achter een zwart gordijn, of een voorraad sterretjes (vuurwerk. Vert.), het zal geen invloed hebben op het COP. Wat telt is hoeveel watt per uur de E-Cat bereikt, niet wat de bron is. En over het plan dat je voorstelt, het zal een genot zijn als de E-Cat de markt op gaat.

Hartelijke groeten,

Andrea Rossi

 

Omdat Rossi beweert dat de energie verbruikt door het controlesysteem onbelangrijk is voor het doel van het demonstreren van het COP van de E-Cat zelf, en omdat hij altijd zegt dat hij dat als vertrouwelijke informatie ziet, denk ik niet dat we tijdens de demonstratie de meting van de energie zien die door het controlesysteem wordt verbruikt. Hij heeft gezegd dat het een ‘technologische’ demonstratie zal zijn, geen commerciële.

Als echter de tijd is aangebroken voor vercommercialisering, dan zal het voor de klanten zeer belangrijk zijn om het energieverbruik van het gehele systeem te weten, inclusief het controlesysteem en andere toegevoegde elektronica, zodat ze weten hoeveel geld ze eventueel kunnen besparen en hoeveel stroom het systeem zal verbruiken. Dus het totale COP van het systeem zal uiteindelijk het meest belangrijke zijn wanneer het aankomt op praktische toepassingen van de E-Cat technologie.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN