ROSSI GEÏNTERVIEWD DOOR BAILEY EN BORWEIN

Door: Frank Acland

6 oktober 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/10/06/rossi-interviewed-by-bailey-and-borwein


Het interview werd afgenomen door David H. Bailey van het Lawrence Berkeley National Lab (gepensioneerd) en de Universiteit van Californië, en door Jonathan M. Borwein, gelauwerd professor in de wiskunde aan de Universiteit van Newcastle, Australië. Het interview staat op de Math Drudge website:
http://experimentalmath.info/blog/2015/10/interview-with-andrea-rossi-lenr-energy-pioneer

Inmiddels staat het interview ook op Huffington Post Science:
http://www.huffingtonpost.com/david-h-bailey/interview-with-andrea-ros_b_8248624.html

In het interview staan een paar interessante antwoorden van Rossi, een paar citaten die mij opvielen:

Over Fleischmann en Pons (ondanks dat hij geen succes had bij het kopiëren van hun experiment): “Ik denk dat het werkelijke belang (en verdienste) van het F&P experiment het idee was om energie op te wekken via nucleaire effecten door middel van het kwantum tunneleffect.”

Over critici: “Zolang een product nog niet op de markt is kan iedereen zeggen wat hij of zij te zeggen heeft en daarmee geloofwaardigheid verwerven.”

Zijn theorie: “Mijn theorie is dat een proton van een waterstofatoom, d.m.v. het kwantum tunneleffect, binnendringt in de celkern van Li-7 (d.w.z. een lithium celkern met een atoomgewicht van 7) daarbij vormend een celkern van Be-8 (d.w.z. een beryllium celkern met een atoomgewicht van 8), welke dan in enkele seconden vervalt in twee alfadeeltjes (helium celkern) gepaard gaand met de vrijgave van een significante nucleaire energie.”

Over de uitdagingen de centrale draaiende te houden: “Het is voor ons belangrijk om effectieve controle en instrumentatie te verschaffen welke in staat is om het apparaat correct te laten werken, en tevens om buitensporige en in potentie storingsgevoelige instrumentatie te vermijden welke de betrouwbaarheid van het systeem bij wereldwijd functioneren kan ondermijnen. Het is tevens noodzakelijk dat de controleapparatuur is uitgerust met de alarmen en de andere informatie verschaft die wordt geëist door ons veiligheidscertificeringsbureau (SGS).”

Over de patenten: “Ik heb 64 andere patenten die in behandeling zijn en ik werk er aan nog meer met mijn advocaten.”

Over het fabriceren van E-Cats: “We willen prijzen bieden die zeer concurrerend zijn, door middel van kostenbesparing via schaalvergroting, om ‘namaak’ te ontmoedigen. Het fabriceren zal in eerste instantie plaatsvinden in de VS en Europa. Als aan het eind van de lopende eenjarige contractuele testperiode (eind feb. 2016) onze resultaten positief zijn, dan zal de fabricage aanvangen.”

De soort producten die ze van plan zijn met de E-Cat te maken: “We voorzien toepassingen voor centrale verwarming van kantoorgebouwen, hitteproductie voor industriële processen en opwekking van elektriciteit. Mijn droom is het opwekken van elektriciteit en warmte voor huishoudelijk gebruik.”

Opnieuw zegt hij dat ze orders ter waarde van 3 miljard dollar hebben, zo’n 600.000 orders, dat houdt in een kostenplaatje van 5000 dollar per unit. Echter, Rossi heeft gezegd dat de orders een combinatie zijn van industriële centrales en huishoudelijke units, dus dat helpt ons niet echt om een schatting te maken van wat een huishoudelijke of industriële unit zal gaan kosten.

Het is goed om te zien dat Andrea Rossi praat met mensen buiten het gebruikelijke cirkeltje vragenstellers op het Journal of Nuclear Physics. Ik denk dat het een ietwat ander perspectief verschaft als hij meer substantiële antwoorden geeft vergeleken met zijn normale korte reacties op het JONP.http://www.e-catworld.com


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN