E-CAT VERSLAG UITGELEKT

Observatie van overvloedige hitteproductie door een reactor
en van isotopische veranderingen in de brandstof

Vertaling: Paul Harmans

8 oktober 2014

(UPDATE 8 oktober - Inmiddels is duidelijk dat het verslag niet is gelekt, de betrokken wetenschappers hadden het verslag aan een wetenschappelijk journal aangeboden, maar daar vonden ze het te lang en het moest ingekort worden. Dat wilden de wetenschappers niet, dus hebben ze het op een Zweedse website aangeboden. Het blijft ongelooflijk dat wetenschappelijke journals een dergelijk verslag, van zo iets belangrijks, in ingekorte versie willen hebben!)

(UPDATE 13 oktober- Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de eis om het verslag in te korten van het online journal arvix.org afkomstig was. Men snapte daar ook dat inkorten absoluut onmogelijk was, maar men zocht naar een manier om het verslag maar niet te hoeven publiceren en dat is ze dus gelukt. Iets dergelijks heeft arvix.org ook geprobeerd bij het eerste onafhankelijke testverslag dat in mei 2013 uitkwam, maar uiteindelijk hebben ze dat toch gepubliceerd.)


Het onafhankelijk testverslag staat op:
http://www.elforsk.se/Global/Omvärld_system/filer/LuganoReportSubmit.pdf

Samenvatting (vertaling van pag. 1 van het testverslag. Vertaling: Paul Harmans- Energy Catalyzer NL)
Nieuwe resultaten worden gepresenteerd van een aanvullend experimenteel onderzoek naar een afwijkende hitteproductie in een speciaal type reactorbuis werkend bij hoge temperaturen. De reactor, E-Cat genaamd, is geladen met een kleine hoeveelheid nikkelpoeder en waterstof plus enkele toevoegingen nl. hoofdzakelijk lithium. De reactie wordt hoofdzakelijk opgestart door hitte van weerstandspoelen rondom de reactorbuis. Metingen van de uitgestraalde warmte van de reactor werden uitgevoerd met hoge-resolutie hittegevoelige camera’s. De metingen van de toegevoerde elektrische energie werden uitgevoerd met een drie fase energie analyzer met hoge bandbreedte. De data gegevens werden verzameld gedurende een 32 dagen lang draaiende reactor in maart 2014. De werktemperatuur van de reactor was gedurende de eerste helft van de test ingesteld op 1260 graden Celsius en in de tweede helft op 1400 graden. De gemeten energiebalans tussen input en output leverde een COP factor (Coefficient of Performance, dus verhouding tussen output en input) op van ongeveer 3,2 voor de run op 1260 graden en 3,6 bij 1400 graden. De totale netto geleverde energie was gedurende de 32 dagen run, ongeveer 1.5 MWuur. Deze hoeveelheid energie is veel meer dan kan worden opgebracht door enige bekende chemische bron bij een dergelijk klein reactorvolume.

Een monster van de brandstof werd nauwgezet onderzocht met betrekking tot de isotopische samenstelling, zowel voor de run als daarna, er werd gebruik gemaakt van verschillende standaard methodes: XPS, EDS, SIMS, ICP-MS en ICP-AES. Er werd vastgesteld dat de isotopische samenstelling van het lithium en nikkel vóór de run overeenkwam met de natuurlijke samenstelling, terwijl bleek dat het na de run substantieel was veranderd. Dat geeft blijk van nucleaire reacties die aanwezig moeten zijn tijdens het draaien van de reactor, iets dat echter moeilijk in overeenstemming is te brengen met het feit dat er buiten de reactor gedurende de run geen radioactieve straling werd gemeten.


Samenvatting van Dick Korf
Bovenstaande betekent dat er dus een netto vermogen ca 1,95 kW werd geleverd n.l. totaal netto: 1,5MWh=1500kWh/32dagenx24uur=1,95kW aan warmte.
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat er dus elektrische energie nodig was als input en er warmte beschikbaar kwam als output.
Met een COP van gemiddeld 3,4 was dus de input 1,23kW en de output 3,18kW (COP=3,18/1,23=3,4 en 3,18-1,23=1,95kW)Observatie van overvloedige hitteproductie door een reactor
en van isotopische veranderingen in de brandstof

Pag. 1 van het testverslag


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN