ELFORSK CEO: ZWEEDS ENERGIE INSTITUUT ONDERNEEMT LENR ONDERZOEKSINITIATIEF

Door: Frank Acland

9 oktober 2014

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2014/10/09/elforsk-ceo-swedish-energy-institute-to-build-lenr-research-initiative


Elforsk is een coöperatief onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut dat bestaat uit nutsbedrijven en andere energiebedrijven die in Zweden werkzaam zijn. Vandaag staat er op de website van Elforsk en in het technologische magazine Nyteknik, een artikel geschreven door de CEO van Elforsk, Magnus Oloffsson, waarin hij reageert op het E-Cat testverslag dat gisteren door het onafhankelijke, Europese onderzoeksteam werd gepubliceerd.

Hier zijn enkele hoofdpunten uit Oloffson’s artikel:

Duidelijke isotopenveranderingen in de geanalyseerde brandstof wijzen op nucleaire reacties bij lage temperaturen. Het geeft aan dat we mogelijk naar een nieuwe manier van het opwekken van nucleaire energie kijken. Mogelijk zonder radioactieve straling en radioactief afval. Deze ontdekking kan uiteindelijk zeer belangrijk zijn voor de energiebehoefte van de wereld…

Als het mogelijk is om op een veilige en gecontroleerde wijze de nu aangetoonde nucleaire reacties op te wekken, dan kan dat mogelijke een fundamentele transformatie voor ons energiesysteem inhouden. Het kan de mogelijkheid van gedecentraliseerde energievoorziening openen. Elektriciteit en warmte kunnen dan geproduceerd worden via simpele componenten. Klimaatvriendelijke energie zou dan zeer goedkoop worden…

Elforsk onderneemt nu de taak om een uitgebreid Zweeds onderzoeksinitiatief op te zetten. Meer kennis is nodig om het te begrijpen en te verklaren. Laten we meer onderzoekers betrekken bij het onderzoek naar dit fenomeen en dan pas verklaren hoe het werkt.

Dit is een snelle respons van een serieuze en invloedrijke energieorganisatie op het verslag van gisteren. Elforsk neemt LENR nu zeer serieus en het lijkt dat Zweden het eerste land is dat daadwerkelijke achter een poging staat om deze nieuwe vorm van energie te begrijpen en te ontwikkelen. We weten niet wat de toekomstplannen van Industrial Heat zijn en of zij de E-Cat beschikbaar stellen voor voortgezet onderzoek en ontwikkeling, maar in het verslag van gisteren geeft het team aan dat zij hun werk willen voortzetten om exact te gaan begrijpen wat er binnenin de E-Cat gebeurt.

Dit is een zeer interessante ontwikkeling van Elforsk. Zij nemen het verslag duidelijk zeer serieus en zijn bereid om substantiële bedragen voor dit nieuwe LENR onderzoeksinitiatief vrij te maken. Het is interessant om te kijken of dit initiatief andere organisaties zal aanmoedigen om ook onderzoek te gaan doen.


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN