REGEREN IS VOORUIT ZIEN…

Door: Paul Harmans

16 maart 2015


Neem even de tijd en denk er eens goed over na, het ontvangen van een e-mail met daarin gedetailleerde uitleg over alle voordelen van de zojuist om de hoek klaar staande LENR techniek/energie en met bijgaande overtuigende details waarom de gevestigde wetenschap dergelijke techniek volledig ten onrechte blijft ontkennen, is dat niet het belangrijkste dat je als politicus die niet op de hoogte van die feiten is, kan overkomen? Als de doorbraak komt en je bent als overheid niet bekend met die bron van energie, dan zullen de nadelen voor je land groot zijn. LENR wordt niet voor niets door experts (die wel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen zijn), als een grotere revolutie gezien dan de industriële revolutie dat was. En iedereen die de moeite neemt om naar de gigantische voordelen van die energiebron te kijken, kan dat alleen maar beamen. Tevens kun je op basis van de vele nieuwe onderzoeken en inmiddels behaalde resultaten op je klompen aanvoelen dat deze vorm van energie inderdaad op het punt staat commercieel op de markt te verschijnen.

Diederik Samsom, aan het hoofd staand van het bijna failliete PvdA, denkt het zich te kunnen veroorloven om het op waarde schatten en beantwoorden van een dergelijke mail met feiten die van landsbelang zijn, over te laten aan een medewerker op de digitale postkamer, die aantoonbaar weinig van de mail heeft gelezen en er dus het standaard hoe-kom-ik-er-zo-snel-mogelijk-vanaf-antwoord op loslaat. Daarmee geeft hij in exact drie korte zinnen de hedendaagse lamlendigheid van politici gestalte. Overigens is hij daarin niet de enige in politiek Den Haag, dat blijkt wel uit de oorverdovende stilte van tientallen andere politici die eenzelfde mail van mij kregen.

Hier het antwoord van de PvdA:

Geachte heer Harmans,

Dank voor uw mail. Of deze techniek echt werkt en grootschalig rendabel is in te zetten kunnen wij onmogelijk beoordelen. Het is aan wetenschappers om dit te onderzoeken.

Met vriendelijke groet,

Xxx Xxxxxxx
Beleidsmedewerker Tweede-Kamerfractie Partij van de Arbeid

Als ik vervolgens zijn antwoord, dat een politiek antwoord is en dus geldt voor elke Nederlander, op mijn website zet, inclusief zijn naam (want waarom zou je daar bezwaar tegen hebben als je ‘beleidsmedewerker’ bent en dus achter je antwoorden op dat terrein behoort te staan?), reageert de PvdA’er op de volgende wijze:

Geachte heer Harmans,

Het was prettiger geweest als u even had overlegd of u onze reactie inclusief mijn naam kon publiceren. Ik verzoek u vriendelijk mijn naam weg te halen. Ik spreek uiteraard namens de tweede kamer fractie maar ben zelf geen politicus.

Dan inhoudelijk, wij krijgen regelmatig technische ideeën voorgelegd. Of ze inhoudelijk echt iets kunnen betekenen voor onze duurzame energievoorziening is de vraag. Nogmaals, dat kunnen wij onmogelijk beoordelen. Dat zal vanuit de wetenschap en/of de markt moeten komen. Blijkbaar is de technologie die u graag verder wilt promoten niet interessant genoeg.

Met vriendelijke groet,

Xxx Xxxxxxx

Zijn ietwat verbolgen reactie werd uitgelokt door mijn opmerkingen over de getoonde PvdA-tactiek die ik ook maar meteen onder zijn antwoord op mijn website op de volgende wijze had verwoord:

‘Het is duidelijk, de PvdA wijst het liefst naar anderen om aandacht aan LENR te besteden. En zo bevinden we ons in een impasse: de wetenschap vertikt het om onderzoek te doen en de politiek vertikt het om de wetenschap onderzoek te laten doen en zo hopen de politiek en de orthodoxe wetenschap blijkbaar (met wat hulp van de gevestigde media) dat we nog eens 25 jaar doormodderen met de fossiele brandstoffen. Alle ellende daarvan weegt blijkbaar niet op tegen het financiële voordeel die een dergelijke vorm van energie de politiek oplevert. Maar wel de mond vol hebben van duurzame energie!?’

Ik veranderde zijn naam in kruisjes en bracht hem daarvan op de hoogte. Toen verscheen er een mailtje dat van veel vriendelijker toon was en waaruit bleek dat hij alsnog even naar de techniek had gekeken. In zijn vorige mail uitte hij namelijk nog een wel heel erg naïeve opmerking, nl: Blijkbaar is de technologie die u graag verder wilt promoten niet interessant genoeg. Nu schreef hij oa. de volgende wens: Ik hoop voor u dat u gelijk krijgt wat betreft de LENR. Succes. Maar het werkelijke, immens grote belang van LENR bleek niet tot hem door te dringen. Het gaat er niet om dat ik gelijk krijg, het gaat erom dat de Nederlandse politiek op zijn minst iets van de nieuwe 100% duurzame energiebron afweet en begrijpt dat zoiets, om grote chaos te voorkomen, niet zonder politieke bemoeienis de markt kan overspoelen.


http://www.sneltekenaarwillem.nl

Dus benutte ik het vriendelijke moment om in mijn antwoord een paar zeer korte en belangrijke punten over LENR onder zijn aandacht te brengen en stelde ik hem voor dat hij in het weekend mijn website eens zou bezoeken om zich wat beter op de hoogte te stellen van de feiten. Onder mijn korte opmerkingen bevond zich deze:

‘De informatie die ik geef is in principe niet van technische aard. De informatie op mijn website (en inmiddels op vele andere) duidt onomstotelijk (als je de moeite neemt door de steeds belachelijker wordende kritiek van orthodoxe wetenschappers heen te kijken) op een aanstaande doorbraak van koude kernfusie en elke overheid die daar niet op voorbereid is, zal daar zeer negatieve gevolgen van ondervinden.’

Zijn antwoord was:

Hallo Paul,

Dank voor de enthousiaste uitnodiging maar ik ga er niet op in. Politici en hun ondersteuning maken geen keuzes voor techniek en zeker niet voor op commerciële basis blijkbaar nog onbewezen technologie. Er zijn tientallen ideeën (uitgewerkt of niet) die een mogelijke deeloplossing voor het energievraagstuk kunnen zijn. Wij ondersteunen innovaties via subsidies en exploitatie van duurzame technieken (ook subsidie), wetenschappers en bedrijven moeten onderzoeken wat de beste technologie is. Of er gegronde redenen zijn dat de LENR nog geen doorbraak heeft gemaakt kunnen wij onmogelijk beoordelen.

Politiek blijkt vandaag de dag de hardste noot om te kraken, maar ik geef niet snel op. Ik stuurde Xxx de volgende mail en plaatste PvdA-voorman Diederik Samsom in CC:

Hallo Xxx,

Bedankt voor je antwoord.

Vroeger was regeren vooruit zien, maar dat was vroeger. Wat denk je waarom wetenschappers in Noorwegen oa. de Noorse regering oproepen om meteen naar de op handen zijnde doorbraak (en die komt!) van LENR te kijken? Omdat Noorwegen een economie heeft die bijna uitsluitend op de olie- en gaswinning steunt en men kan stug de andere kant op blijven kijken, maar als je als land onvoorbereid met LENR wordt geconfronteerd, dan zou dat fataal voor je economie kunnen zijn, zeker die van Noorwegen. En hoe zou dat gaan met onze economie die ook voor een groot deel op onze gaswinning steunt?
http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat21Januari2015.htm

Iedereen die het verhaal over de E-Cat van Andrea Rossi volgt en over de Russische replica’s die werken en over de grote interesse die China heeft (inmiddels contacten met de producent van de E-Cat en een onderzoekscentra in China waar LENR onderzocht gaat worden), die snapt dat LENR niet meer is tegen te houden, maar dat het blijkbaar opeens opduikt omdat men er geen aandacht aan wenste te besteden (omdat oa. de politiek en de orthodoxe wetenschap vol bleven houden dat een dergelijke techniek tegen de natuurwetten ingaat, exact zoals men reageerde op de eerste vlucht van de gebroeders Wright). En iets zo groot en van dergelijk belang, als donderslag bij heldere hemel op de markt verschijnend, zal voor een complete chaos in de Westerse Wereld zorgen als men niet een heel klein beetje op de hoogte is.

De PvdA (vandaag de dag niet bepaald erg populair bij de kiezer) zou absoluut de grootste partij ooit kunnen worden door nu aandacht aan deze spotgoedkope, stralingsvrije, 0% CO2 uitstoot, geen radioactief afval, makkelijk verplaatsbaar en overal inzetbare schone bron van energie te besteden en het onder de aandacht bij het bedrijfsleven en de wetenschap te brengen. Als je zonder vooroordeel naar de huidige informatie kijkt, dan WEET je dat LENR eraan komt! Het gaat niet om een technisch verhaal op mijn website, het gaat om een revolutie op energiegebied groter dan welke uitvinding ooit. Die al die onooglijke en miljarden kostende Nederlandse windturbineprojecten in 1 klap overbodig zal maken, die de armoede in de wereld zal oplossen als sneeuw voor de zon, die al die conflicten in de wereld om olie en gas zal beëindigen.

Maar goed, ik kan nog zoveel voordelen opnoemen, als men pertinent weigert naar de ontwikkelingen te kijken omdat de politiek zich verschuilt achter de dooddoener dat de politiek geen keuzes voor techniek maakt, tsja, wat dan? Echter, de politiek hoeft niet te kiezen, alleen eens wat vragen stellen en anderen binnen de politiek, het bedrijfsleven en het volk op de hoogte brengen van de consequenties van iets dat voor de deur staat en onomstotelijk doorbreekt. Je schrijft: ‘De politiek kiest niet voor techniek’, maar hoe zit dat dan met al die verkiezingsprogramma’s die bol staan van de aandacht voor duurzame energie die men voorstaat en waar men zo zijn best voor gaat doen?

Ik zal je beslist op de hoogte brengen als de techniek op de markt komt en iedereen zich vervolgens afvraagt waarom hun regering blijkbaar heeft zitten suffen. (Of is het toch de angst om als eerste de naam aan koude kernfusie te verbinden?)

Als uitsmijter: Industrial Heat is opgericht door Cherokee (http://www.cherokeefund.com/company.htm) (Amerika’s grootste investeringsbedrijf in duurzame energie) en heeft 100 miljoen dollar betaald voor de uitvinding (de E-Cat) van Andrea Rossi.
http://www.prnewswire.com/news-releases/industrial-heat-has-acquired-andrea-rossis-e-cat-technology-241853361.html

Zou een dergelijk bedrijf dat alleen gedaan hebben op basis van wat geruchten en vage experimenten? Zelfs NASA is bij Rossi in Italië op bezoek geweest, maar wilde de techniek uitsluitend voor eigen gebruik gaan toepassen, iets dat Rossi gelukkig weigerde.

Hartelijke groeten,

Paul


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN