KAN LENR SNELLER MASSAAL GEBRUIKT GAAN WORDEN DAN ELKE ANDERE TECHNOLOGIE?

Door: Mats Lewan

21 februari 2015

Vertaling: Paul Harmans

Bron: http://www.e-catworld.com/2015/02/21/will-lenr-reach-mass-adoption-faster-than-any-tech-mats-lewan


Je hoort vaak dat nieuwe technologieën steeds sneller wereldwijd massaal gebruikt gaan worden - van elektriciteit, telefonie, radio en televisie en PC’s, mobiele telefonie en het web.

Deze hypothese lijkt accuraat te zijn en tevens aanvaardbaar, gegeven het feit dat alles op de wereld in toenemende mate op verschillende manieren onderling is verbonden, zowel op het gebied van communicatie, als op het gebied van transport en handel, maar in feite is het niet juist. Je kan over een dergelijke bewering lezen in een artikel op The Vox van 2014, en ook hoe dat wordt weerlegd door Gizmodo.

Eén reden waarom dat mechanisme niet zo simpel is, is dat verschillende technologieën steunen op verschillende condities en benodigdheden. De koelkast was een uitvinding die in principe alleen maar gebouwd en gedistribueerd hoefde te worden. Elektriciteit en telefonie vereisten eerst de ontwikkeling van een uitgebreid kabelnetwerk, terwijl radio’s en televisies alleen een draadloos netwerk met langeafstandszenders nodig hadden.

Mobiele telefonie had een veel opeengepakter draadloos netwerk nodig en het Internet, als je rekent vanaf het eerste bericht verstuurd over het Arpanet, had heel veel denkwerk nodig om te komen tot het idee van het www en van daaruit de ontwikkeling.

Dus, waar plaatsen we in dit plaatje de op LENR gebaseerde technologieën?

Als we aannemen dat we binnen een jaar de bevestiging hebben van een hitteopwekkende technologie, dan zal dat voor grote interesse zorgen en het zal wetenschappers weinig tijd kosten om allerlei metingen uit te voeren en tot een theorie te komen die het fenomeen tot in detail beschrijft.

Op dat moment heb je de beschikking over een energiebron met in potentie een brandstofverbruik een miljoen maal minder dan bij chemische brandstoffen. Dat komt volgens de wet van Moore overeen met een sprong van 40 jaar in de computertechnologie. En dat is de stimulans voor het gaan inzetten van ingenieurschap voor het oplossen van problemen en het ontwikkelen van toepassingen.

De meest voor de hand liggende toepassing is het verwarmen van water, en ondanks dat we weten van de moeilijkheden om de techniek voor huishoudelijke doeleinden gecertificeerd te krijgen, kunnen huishoudelijke apparaten voor deze toepassing niet lang uitblijven. Een dergelijke toepassing staat gelijk aan de koelkast die in de VS in de jaren dertig in minder dan 10 jaar een trend werd. En 90 jaar later kan dat proces behoorlijk versneld worden. Wat je nodig hebt is vervaardiging, distributie en een servicenetwerk.

Wat er vervolgens gebeurt bevat vele onzekerheden. Mogelijkheden van directe omzetting naar elektriciteit. Plannen binnen de auto-industrie. Wanhopige concurrentie van andere energietechnologieën. Overheidsbeleid op het gebied van belastingen en reglementering.

Maar in essentie, vergeleken met andere recente technologieën die massaal in gebruik werden genomen, is het inzetten ongecompliceerd. Er is geen nieuw kabelnetwerk voor nodig. Geen nieuwe infrastructuur. Wat wel nodig is, is innovatie. Heel veel innovatie. Om de techniek te verkleinen en te vergroten. Om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De tijdschaal is onvoorspelbaar, maar alweer, er is geen basisbehoefte aan infrastructuur.

Gegeven de noodzaak dat de wereld een schone energiebron nodig heeft - bijna net als in een klassieke rampenfilm - en gegeven de potentiële kostenbesparingen, kan LENR in vele industrieën worden toegepast, ik zie geen reden om te geloven dat op LENR gebaseerde technologie in de basisvorm niet snel wereldwijd gebruikt gaat worden, het zal waarschijnlijk sneller in gebruikt worden genomen dan welke techniek tot nu toe.

Wat betekent ongeveer 15 jaar vanaf nu.


Mats Lewan is een schrijver, spreker en journalist die zich focust op cutting edge technologieën en de impact daarvan op onze levens en de gemeenschap. Hij is de schrijver van het boek ‘An Impossible Invention’, waarin hij het verhaal vertelt van Andrea Rossi, de E-Cat en LENR.
(www.animpossibleinvention.com)http://animpossibleinvention.com/get-the-book


Opmerkingen Paul Harmans - Energy Catalyzer NL
Wat Mats Lewan waarschijnlijk met die 15 jaar bedoelt, is dat dan pas LENR in elke vorm die mogelijk is wordt toegepast. De 1MW lage-temperatuur E-Cat centrale die nu draait, zal, als hij werkelijk doet wat we ervan verwachten, binnen zeer korte tijd massaal gebouwd en ingezet kunnen worden. Maar dan hebben we het over een apparaat dat alleen water verhit (een paar honderd graden Celsius), dat kan worden ingezet voor een fabricage- of schoonmaakproces dat heet water vereist, en natuurlijk voor verwarming van grote gebouwen. Doordat je met een miljoen maal minder brandstofgebruik te maken hebt, zullen gelijkaardige bedrijven zo snel mogelijk een LENR-unit willen hebben. Wacht je als fabrieksdirecteur rustig af, dan overleef je de concurrentie absoluut niet, want de op LENR gefabriceerde producten van je concurrent zullen tegen een prijs vervaardigd worden waar een op elektriciteit, olie of gas gebaseerd productieproces nog geen dag tegenop kan.

De Hot-Cat variant van bovengenoemde lage-temperatuur E-Cat centrale, produceert verrijkte stoom op vele honderden graden Celsius die nodig is om bv.de turbines in elektriciteitscentrales aan te jagen. Ook die techniek is in principe door Rossi en Industrial Heat al ontwikkeld en kan al vrij snel op de markt komen. China heeft niet voor niets grote belangstelling voor de Hot-Cat, zij hebben een gigantische luchtvervuiling, veroorzaakt door talloze kolencentrales en de contacten met Rossi/Industrial Heat zijn allang gelegd! In China zal men geen 15 jaar wachten met toepassen!

Het zal echter niemand verbazen dat het kostenplaatje voor veel bedrijven belangrijker zal zijn dan de voordelen voor het milieu. En helaas gaat dat op voor bijna elke gebruiker van op LENR gebaseerde techniek.

Neem het voorbeeld van de auto-industrie. Eerst zal een kleine LENR reactor gebouwd/aangepast moeten worden (hoewel, de Hot-Cat reactor gebruikt bij de onafhankelijke Lugano test van vorig jaar, had de afmetingen van 20 x 2cm, en wekte met 1 gram brandstof, 30 dagen continue draaiend, 1,5MW aan hitte-energie op) waarvan de opgewekte stoom een kleine turbine (bv. van Greenturbine) aanjaagt die weer elektriciteit opwekt waarmee de accu’s worden opgeladen of waarmee rechtsreeks de elektromotor van de auto kan worden aangedreven. Die uitvinding/aanpassing zal beslist geen 15 jaar in beslag nemen.

Zodra die auto op de markt komt met een brandstofverbruik een miljoen maal minder dan bij een op benzine of diesel rijdend exemplaar, hoe lang denk je dat het gaat duren voordat IEDEREEN zo’n auto moet hebben? Als je buurman (voor in principe zelfs 24 uur per dag te kunnen rijden, of, als hij niet rijdt, zijn auto net als zonnepanelen kan inpluggen in zijn elektriciteitsnetwerk thuis en de stroommeter in de meterkast achteruit gaat draaien) per half jaar iets van 60 euro voor zijn brandstof kwijt is, hoelang gooi jij dan je tank elke week nog voor 80 euro vol en betaal je honderden euro’s per maand aan je energiebedrijf?

Niemand gaat jaren zitten wachten op een dergelijke fabelachtige techniek en de industrie snapt dat ook en zal alles op alles zetten om aan de vraag te voldoen. Er zal veel werk verloren gaan als de olie-industrie rake klappen krijgt, maar LENR zal daar tegenover ook voor heel veel werk gaan zorgen.

Echter, iets dat Mats Lewan ook aangeeft, wat doen overheden? Wordt er straks een extra belasting op een LENR auto geheven zodat het voordeel op benzine en dieselauto’s teniet wordt gedaan? Maar, als dat gaat gebeuren, en leer mij de politiek kennen, dan hebben we tenminste wel het voordeel van de 0% CO2 uitstoot en het ontbreken van andere schadelijke gassen die onze gezondheid en de natuur aantasten. En is gezondheid in feite niet belangrijker dan geld?


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN