OPROEP AAN DE NEDERLANDSE POLITIEK

Door: Paul Harmans - Energy Catalyzer NL

23 januari 2015


Onderstaande mail is naar diverse politici en enkele relevante instellingen gestuurd. Zie de lijst met adressen.

Over een tijdje zal ik wat ontvangen reacties (of citaten daaruit) weergeven. (Zie daarvoor de update van 8 februari 2015 onderaan de pagina)


Geachte…,

Het is van het grootste belang dat de Nederlandse politiek naar het volgende kijkt!

Dit onderwerp vraagt tijd om het goed te kunnen beoordelen en het even opzij zetten van vooroordelen, we zijn als gehele mensheid niet gebaat bij een argeloos van tafel vegen ervan. Als we als Nederland niets doen en rustig afwachten of het wel wat wordt, zijn we te laat.

Het gaat om een 100% schone vorm van bijna onuitputtelijke en spotgoedkope energie.

De Italiaanse wetenschapper Andrea Rossi is de uitvinder van de E-Cat (Energy Catalyzer), het is een kleine reactor waarin LENR (Low Energy Nuclear Reaction), vroeger koude kernfusie genoemd, plaatsvindt dat draait op een brandstof van voornamelijk nikkelpoeder en waterstof. Helaas, overal op het Internet (ook op Wikipedia!) doen sceptici en orthodoxe wetenschappers moeite om te benadrukken dat de E-Cat van Andrea Rossi op bedrog berust en Rossi een oplichter is. Men verdraait het verleden van Rossi om hem in een kwaad daglicht te stellen en beweert (ten onrechte) dat ‘bewezen’ is dat koude kernfusie niet kan bestaan.

Het tegenovergestelde is echter waar, het is meerdere malen door wetenschappers aan universiteiten bewezen dat het wel degelijke bestaat. Grote vraag is echter hoe het nu precies werkt, de praktijk geeft aan dat er bovenmatige hitte wordt opgewekt en er een verandering in de isotopen optreedt (iets dat op een nucleaire fusiereactie duidt), een echte theorie is daar nog niet voor gevonden omdat het om een nog onbegrepen proces gaat (en veel wetenschappers er überhaupt niet naar willen kijken). Het is dus onterecht om op basis van het ontbreken van een theoretische verklaring het in de praktijk opgewekte effect af te doen als onmogelijk.

Er zijn in de laatste jaren een aantal onafhankelijke tests met de E-Cat gedaan, door gerespecteerde wetenschappers van diverse universiteiten, en telkens blijkt uit die testen dat de E-Cat exact doet wat Rossi beweert, namelijk meer energie eruit dan erin gaat en een verandering (fusie) van de isotopensamenstelling van de brandstof.
Zie:
Het op 6 oktober 2014 gepubliceerde Lugano testverslag van de E-Cat, uitgevoerd door:
Giuseppe Levi
Bologna University, Bologna, Italy
Evelyn Foschi
Bologna, Italy
Bo Höistad, Roland Pettersson and Lars Tegnér
Uppsala University, Uppsala, Sweden
Hanno Essén
Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
http://www.elforsk.se/Global/Omvärld_system/filer/LuganoReportSubmit.pdf

Citaat samenvatting Lugano testverslag:
‘De reactor, E-Cat genaamd, is geladen met een kleine hoeveelheid nikkelpoeder en waterstof plus enkele toevoegingen nl. hoofdzakelijk lithium. Totaal gewicht van de brandstof is 1 gram. De data gegevens werden verzameld gedurende een 32 dagen lang draaiende reactor in maart 2014. De werktemperatuur van de reactor was gedurende de eerste helft van de test ingesteld op 1260 graden Celsius en in de tweede helft op 1400 graden. De gemeten energiebalans tussen input en output leverde een COP factor (Coefficient of Performance, dus verhouding tussen output en input) op van ongeveer 3,2 voor de run op 1260 graden en 3,6 bij 1400 graden. De totale netto geleverde energie was gedurende de 32 dagen run, ongeveer 1.5 MWuur. Deze hoeveelheid energie is veel meer dan kan worden opgebracht door enige bekende chemische bron bij een dergelijk klein reactorvolume. Afmetingen van de cilindervormige reactor zijn 20 x 2 cm, met een gewicht van 452 gram’
Zie: http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat8oktober2014.htm

Een jaar geleden heeft het Amerikaanse bedrijf Industrial Heat voor tientallen miljoenen dollars Rossi’s E-Cat uitvinding gekocht en is massaproductie van de units aan het voorbereiden, in eerste instantie industriële 1MW units, later ook huishoudelijke units. De E-Cat units produceren stoom voor verwarming ed., maar de (hoge temperatuur) Hot Cat variant levert hoogwaardige stoom van vele honderden graden waarmee bv. turbines in een elektriciteitscentrale aangejaagd kunnen worden. Momenteel draait een (lage temperatuur) 1MW unit proef in een bedrijf van een Amerikaanse klant van Industrial Heat. De exacte resultaten en tevredenheid van de klant zullen voor het eind van dit jaar bekend worden gemaakt.
Zie: http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat25Januari2014b.htm

Een Russische wetenschapper, Alexander Parkhomov, aan de staatsuniversiteit van Moskou, heeft op basis van het bovengenoemde Lugano testverslag van de laatste onafhankelijke test met de E-Cat, een replica reactor gebouwd. En ondanks dat zijn replica minder dan de E-Cat presteert, komt zijn reactor aan een COP van 2,5. Dat feit wordt inmiddels op diverse universiteiten in Rusland besproken.
Zie:
http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat18Januari2015.htm
http://www.e-catworld.com/2015/01/19/new-parkhomov-lecture-on-jan-29th-new-experimental-results-with-the-analog-high-temperature-reactor-rossi

Industrial Heat heeft afspraken met China omdat men daar al vroeg begreep dat de techniek bestaat en men de talloze zwaar vervuilende kolencentrales wil vervangen. De Chinese industrie en overheid hebben inmiddels met het Amerikaanse bedrijf Industrial Heat, dat industriële 1MW units gaat bouwen en verkopen, contracten gesloten voor het inzetten van de techniek, het onderzoek ernaar en het in licentie vervaardigen van de units.
Zie: http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat7September2014b.htm

Ook in India ziet men het belang van LENR:
Zie: http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat17November2014.htm

De Westerse wetenschap blijft deze techniek echter negeren of afwijzen als zijnde onmogelijk. Het enige Westerse land dat daadwerkelijk en serieus inziet dat LENR absoluut gaat doorbreken, is Noorwegen. Vanwege de volledig op olie en gas steunende Noorse economie houdt het op de markt komen van LENR een groot risico voor hen in. De Noorse wetenschap is inmiddels bezig om de politiek en het bedrijfsleven op te roepen dit onder ogen te zien en maatregelen te treffen, zie bv een citaat uit onderstaand artikel:

Professor (emeritus) Hans Haakon Faanes, NTVA, SET/Tekna
Indien commerciële LENR producten in ontwikkeling een succes zullen zijn, dan zullen we geconfronteerd worden met een energie revolutie, positief voor de wereldwijde gemeenschap, maar wellicht nadelig voor de Noorse economie. Het is van het grootste belang dat deze ontwikkelingen nauw gevolgd worden zodat de effecten op de economie niet als een verrassing komen en dat de industriële mogelijkheden zo worden afgestemd dat we ervan kunnen profiteren.

Zie:
http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat21Januari2015.htm
http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat22November2014.htm

In Europa zijn verder wat kleinschalige inspanningen, zo is LENR-Cities (http://lenr-cities.com) een Zwitserse groep die bedrijven en overheden bijstaat bij een overgang naar LENR. Inmiddels heeft een invloedrijke partner LENR-Cities gevonden. “Onlangs heeft de Airbus groep een intentieverklaring getekend om in het project te participeren,” onthult Michel Vandenberghe, de oprichter van LENR-Cities. “Het is te hopen dat dit een signaal afgeeft naar andere eventuele deelnemers in Europa.”’ Dat Airbus, een van de grootste vliegtuigbouwers in de wereld, is geïnteresseerd in LENR en bereid is te participeren in het LENR-Cities project, is beslist van groot belang.
Zie: http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat4December2014.htm

Nog een hoopvolle ontwikkeling is dat de technische universiteit van Texas onderzoek naar LENR gaat doen:
Zie: http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat17Januari2015.htm

Veel wetenschappers halen het voorbeeld van Fleischmann en Pons aan om hun afwijzende betoog over koude kernfusie kracht bij te zetten. De wetenschappers Fleischmann en Pons baarden in 1989 kort opzien met hun koude kernfusie experiment, maar werden vrij kort daarna als oplichters betiteld en uit het wetenschappelijke wereldje verstoten. De kans is echter vrij groot dat zij wel degelijk op deze vorm van energie waren gestuit, maar dat andere grote belangen een rol speelden bij het plegen van deze karaktermoord, iets dat een groeiend aantal wetenschappers vandaag de dag ook begint in te zien:
Zie: http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat5Januari2015.htm

Het is beslist noodzakelijk dat ook de rest van de Westerse wereld een begin maakt met aandacht te besteden aan deze nieuwe vorm van energie om niet volkomen onverwacht overvallen te worden, met alle gevolgen van dien voor hun economieën.


Websites met uitgebreide informatie:
http://www.e-cat.co.nl/Artikelen.htm
http://www.e-catworld.com


Vriendelijke groeten,

Paul Harmans
Eigenaar en webmaster http://www.e-cat.co.nl


UPDATE 8 februari 2015: Het lijkt erop dat de Nederlandse politiek vooralsnog blind en doof is voor de ontwikkelingen op het gebied van LENR. Op de verstuurde mail van twee weken geleden is nagenoeg geen enkele reactie gekomen. Alleen de SP en het CDA lieten weten het mailtje te hebben doorgestuurd naar hun woordvoerder energie. Van die woordvoerders kwam geen nadere reactie meer. Een groot aantal politici gaf geen enkele reactie op de ontvangen mail, een enkeling had zijn mailprogramma zo ingesteld dat het automatisch een antwoord verstuurt van de volgende strekking: ‘Ik ben u erkentelijk voor de moeite die u neemt om mij te schrijven. Uw ervaringen en gedachten neem ik graag mee bij de voorbereiding van standpunten en debatten.’ Hoe dat dan in zijn werk moet gaan als de ontvangen mail sporadisch of misschien wel nooit wordt gelezen is voor mij een raadsel.

Ik heb de mail ook naar een aantal organisaties gestuurd die zich met duurzame energie bezighouden. Allemaal doen ze dat omdat ze (volgens hun website) begaan zijn met de natuur, het milieu en de gezondheid van mens en dier. Maar van geen van deze organisaties heb ik een reactie ontvangen. Vreemd, als je zo verknocht bent aan je doelstellingen, dat je dan geen enkele interesse hebt voor iets dat een 100% oplossing biedt voor al het leven op aarde!


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN