BREAKING: DE E-CAT IS GEKOPIEERD, HIER IS HET RECEPT!

Door: Mats Lewan

24 februari 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: https://animpossibleinvention.com/2016/02/24/breaking-the-e-cat-has-been-replicated-hers-the-recipe


De ‘open wetenschaps’ groep, het Martin Fleischmann Memorial Project (MFMP), welke ik ook noemde in mijn boek An Impossible Invention, heeft aangekondigd dat zij daadwerkelijk het effect van Rossi's energieapparaat, de E-Cat hebben gekopieerd. De groep heeft tevens het complete 'recept' gepubliceerd waarin staat hoe je dat effect kunt kopiëren en daaraan een duidelijke methode voor het vaststellen van een succesvolle replica toegevoegd.


Schematisch overzicht van de reactor van MFMP, genaamd ‘glowstick’

In een brief aan de donateurs schrijft MFMP:

“Wat we willen delen is dat de wijze waarop we het ontdekten en het proces van analyseren (…) het feitelijk onmogelijk maakt om te zeggen dat Rossi niet heeft wat hij beweert te hebben. Het laat ook zien dat hij, hoewel hij misschien optimistisch was en dacht dat het sneller duidelijk zou worden, gedurende de jaren volledig eerlijk de waarheid vertelde. En niet alleen dat, de natuur zelf heeft hetzelfde verhaal verteld en vertelde het ook ons.”

Bob Greener, medeoprichter van de groep, verklaarde aan mij dat de succesvolle replica gebaseerd was op alle beschikbare informatie die MFMP had gekregen van ervaren LENR onderzoekers, zoals Francesco Piantelli en Francesco Celani, en van de Russische wetenschapper Alexander Parkhomov, die zelf ook beweert het Rossi effect gekopieerd te hebben, en natuurlijk ook van de door Andrea Rossi zelf openlijk gedeelde informatie.

Het belangrijkste bewijs voor het effect in MFMP’s experimenten is een combinatie van ‘bovenmatige hitte’ - dat is thermische energie die vrijkomt bij de reactie en de input energie te boven gaat. En röntgenstraling - dat is dezelfde soort lage energie straling die wordt gebruikt bij medische röntgenfotografie. Belangrijk is dat de afgifte van röntgenstraling alleen werd waargenomen tezamen met de bovenmatige hitte.

Het optreden van het röntgenstralingsignaal is volgens MFMP de beste manier om vast te stellen dat de replica succesvol is. De energie van de röntgenstralingfotonen ligt tussen de 0 en 300 keV (kilo-electron-volt) (bij medische toepassingen wordt gewoonlijk röntgenstraling gebruikt tussen de 5 en 150 keV) en er is een korte, maar enorme uitbarsting van röntgenstraling als de reactie start. Dit werd ook waargenomen bij de eerste semipublieke demonstratie van de E-Cat uitgevoerd door Rossi in januari 2011.

De hitte van Rossi’s apparaten komt rechtstreeks van de reactie en van de lage energie röntgenstraling die met gebruikmaking van stralingswerende materialen zoals lood, wordt omgezet in onschadelijke warmte.

De experimenten van het MFMP zijn gedurende de afgelopen 3 weken uitgevoerd, met een duur van ongeveer 20 uur van bovenmatige hitte/röntgenstraling op 1-2 februari. Alles is publiekelijk gedocumenteerd op MFMP’s website Quantumheat.org, ook het recept, dat hoofdzakelijk uitlegt hoe de brandstof bereid dient te worden, bestaande uit nikkel, lithium, waterstof en aluminium, en tevens hoe het experiment moet worden uitgevoerd.

De voorbereiding is behoorlijk gecompliceerd en vereist een aanzienlijke ervaring om het te kunnen doen. Het moet onderstreept worden dat pogingen alleen ondernomen moeten worden door opgeleide personen en dat alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen.

MFMP heeft plannen om vervolgexperimenten met het isotoop Ni62 te doen (een isotoop is een speciale variatie van enig element, waarvan het getal het aantal neutronen in de atoomkern aangeeft) dat wellicht het effect versterkt.

In de komende maanden kunnen we tevens overal ter wereld een toenemende activiteit van kopieerpogingen verwachten, mogelijk leidend naar een brede bevestiging van het effect in Rossi’s E-Cat. Aan de andere kant, er moet worden opgemerkt dat Rossi deze kennis al zo’n vijf of zes jaar geleden bezat en logischerwijze al in staat is geweest dat proces sinds die tijd verder te ontwikkelen.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken MFMP te feliciteren met dit succes, dat het resultaat is van intensieve inspanningen, ondersteund door een grote groep donateurs en mensen die hun informatie met hen deelden.

Zoals MFMP de brief aan de donateurs beëindigd:

“Het is ons gelukt. We ontstoken het nieuwe vuur gezamenlijk!”


Mats Lewan is een schrijver, spreker en journalist die zich focust op cutting edge technologieën en de impact daarvan op onze levens en de gemeenschap. Hij is de schrijver van het boek ‘An Impossible Invention’, waarin hij het verhaal vertelt van Andrea Rossi, de E-Cat en LENR.
(www.animpossibleinvention.com)http://animpossibleinvention.com/get-the-bookhttps://animpossibleinvention.com/blog


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN