HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN

Door: Paul Harmans - Energy Catalyzer NL

24 oktober 2014


Nadat ik op 11 mei 2014 een e-mail had verzonden aan de Fusion Energy Foundation (een Nederlands initiatief), met daarin enkele terechte en kritische vragen over hun werkwijze, kwam daar geen reactie op. Een week later heb ik nogmaals om een reactie op die eerste mail gevraagd, maar ook daar reageerde men niet op. Na weer een week heb ik aangekondigd dat ik een artikel over hun (blijkbaar inactieve) werkwijze ga schrijven en dat ik dat op mijn website zal plaatsen, tenzij men met een afdoend antwoord zou komen waarin opheldering wordt gegeven over het gebrek aan actie van hun kant, terwijl ze toch volop beweren dat het verspreiden van informatie hun voornaamste doelstelling is. En toen… reageerde men! Onderstaand het antwoord:

Beste Mr. Harmans,

De FEF is geen amateurorganisatie. Vandaar dat wij een formele stijl hanteren. De FEF heeft nog geen keuze gemaakt tussen hete of koude fusie als de winnaar voor de nabije toekomst. We moedigen amateurorganisaties aan het woord over fusie te verspreiden, maar wij willen niet deelnemen aan blog getypeerde discussies. We vragen u vriendelijk het verschil in stijl te respecteren. We kunnen niemand verbieden onze officiële info te citeren, en als mensen dat op serieuze wijze doen, dan zijn we hen daarvoor dankbaar. Zolang de gevestigde media weigeren artikelen te publiceren over LENR denken wij dat het efficiënter werken is door direct contact te zoeken met mensen op invloedrijke posities, zodat die mensen geïnformeerd worden zonder dat er publieke vragen komen over hun standpunt inzake LENR.

Hartelijke groeten,

PR Fusion Energy Foundation
Bentveldsduinweg 3a
2111 AK Aerdenhout
info@fusionenergyfoundation.org

Nou, dat is dus duidelijk, ik ben een amateur, en dat ben ik ook, daar heb ik geen probleem mee, maar ik blijf erbij dat de Fusion Energy Foundation (FEF), als 'professionele' organisatie, wel degelijk een wat meer actievere rol kan/moet spelen, al was het maar om de media te benaderen. Nu verschuilen ze zich achter de bewering: ‘Zolang de gevestigde media weigeren artikelen te publiceren over LENR denken wij…’


Bron screenshot: http://www.fusionenergyfoundation.org

Op de website van de FEF vind je opmerkingen (zie bovenstaande schermafdruk, markering Energy Catalyzer NL) waaruit blijkt dat deze foundation is opgericht om het publiek op de hoogte te brengen van de laatste alternatieve nieuwtjes en onderzoeken op het gebied van fusie anders dan ITER (hete kernfusie), dus bedoelt men oa. koude kernfusie/LENR. Directeur Rudolf C Meiner van de FEF heeft in 2012 al eens een vraag aan Andrea Rossi gesteld, dus is op de hoogte van de E-Cat, zie afb.

Inmiddels is het eind oktober 2014 en dik twee weken geleden is het onafhankelijke E-Cat testverslag gepubliceerd. Weer heb ik de FEF per e-mail gevraagd wat zij met deze nieuwe informatie gaan doen. Op hun website wordt namelijk met geen woord over dit nieuwe testverslag gerept. Zoals ik al verwachtte kwam er geen antwoord. Het negeren van kritische, maar terechte vragen is een typisch wetenschappelijk en politiek gedragspatroon, men is bang om de nek uit te steken en blijft aanhoudend in het openbaar zwijgen omdat men vreest voor reputatieschade. Tijd dus voor mij om dat artikel daadwerkelijk te schrijven en te publiceren.

De website van de Fusion Energy Foundation blijkt een plek te zijn met veel statements en beloftes, ondersteunt door mensen met klinkende titels, maar verschaft zoals gezegd geen enkele informatie en nieuws over bijvoorbeeld het onlangs gepubliceerde E-Cat testverslag en de veelbelovende stand van LENR-zaken. Een extra pagina ‘NEWS’ op hun website zou niet misstaan. Ze kunnen daarop nieuws zetten met de opmerking dat de artikelen niet perse de mening van de FEF weergeven, maar men voldoet dan in ieder geval aan de beweringen die ze her en der op de website verkondigen en waarin staat dat hun hoofddoel is (zie onderstaande schermafdruk, markeringen Energy Catalyzer NL): het aanmoedigen en ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling, het publiek te informeren, men zich richt op alternatieve concepten, ze fusie promoten omdat daarvoor een gebrek aan interesse bestaat, men brede publieke steun en fondsen wil verkrijgen, enz.


Doelen, initiatieven en voordelen, maar er gebeurt NIETS!
Bron screenshot: http://www.fusionenergyfoundation.org/goals

Maar er gebeurt niets! Geen wonder dat we in een wereld leven waar er vele en vele jaren overheen gaan eer er daadwerkelijk iets verandert aan situaties die tientallen jaren geleden al opgelost hadden moeten zijn. Bijvoorbeeld het verstoken van de zwaar vervuilende en stervensdure fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande sterfte en armoede in de wereld. Momenteel is er weer een klimaattop in Brussel, maar de politici denken bij voorbaat al dat er weinig concreets uitkomt. Een onderzoek door het Centraal Planbureau naar de effectiviteit van windmolens op zee, notabene uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, toont afgelopen september cijfers waar je koud van wordt, maar de minister legt dat naast zich neer en gaat toch verder met het bouwen op zee. De conclusie van het onderzoek: ‘Het bouwen van grote windmolenparken op zee kost de maatschappij meer dan het oplevert, ook als je de effecten op milieu en gezondheid meerekent. Een studie naar alle kosten en baten van windenergie op zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, stelt de schade op ruim 5 miljard euro. Dichter bij de kust bouwen, zoals het kabinet wil, beperkt de schade tot 4,8 miljard.’
http://nos.nl/artikel/706554-5-miljard-schade-door-windmolens.html

De bewering van de FEF: ‘Zolang de gevestigde media weigeren artikelen te publiceren over LENR denken wij dat het efficiënter werken is door direct contact te zoeken met mensen op invloedrijke posities…’ blijkt weinig effect te hebben en als de FEF moet wachten totdat de gevestigde media aandacht aan koude kernfusie gaan besteden, dan zijn we denk ik 100 jaar verder. Iedereen wacht op 'de ander'.


Klinkende namen, klinkende titels, maar het is ‘horen, zien en zwijgen’!
Bron screenshot: http://www.fusionenergyfoundation.org/about-us


O ja, of je geld overhebt voor deze zaak, je kunt doneren hoor
Bron screenshot: http://www.fusionenergyfoundation.org/goals

Een normaal mens (volgens de FEF amateurs) wordt bijkans moedeloos van de kleinmoedigheid die zo typisch past op de 99% van de politiek en de orthodoxe wetenschap. Het eigen goed voorziene en weloverwogen opgebouwde wereldje moet kennelijk vooral blijven bestaan en daar zal een nieuwe techniek beslist geen verandering in mogen brengen, tenzij men er natuurlijk zelf nóg beter van wordt. Vandaar dat het blijkbaar wel stilletjes gevolgd en in achterkamertjes besproken wordt, want, mocht er opeens voldoende belangstelling vanuit het volk en het bedrijfsleven ontstaan, dan opeens verdring je als politiek samen met de wetenschap ieder ander om vooraan te kunnen staan en er de eer van op te strijken door te kunnen zeggen: “Kijk eens, wij hebben er al jaren geleden een website voor opgericht, wij wisten ervan, we hebben de informatie verspreid en hebben voor de doorbraak gezorgd!”

Ja, ja.

Kom op Fusion Energy Foundation! Zet dan geen stichting en website op, dan kan niemand je iets kwalijk nemen, doe je dat wel en zeker bij een onderwerp als dit en een wereld die zwaar vervuild is vanwege fossiele brandstoffen en de oude kernenergie, doe dan wat er op de website wordt beloofd. Het is de hoogste tijd!

Paul Harmans
Een amateur met kloten!


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN