Hallo Paul,

Misschien heb je er al iets over geschreven, maar het volgende schreef ik aan een aantal volgers:

Hallo allemaal,

Ik denk dat een aantal van jullie wel op de hoogte zijn van de gebeurtenissen van deze week (20-27 aug. 2017), maar voor hen die het niet gevolgd hebben hierbij een korte samenvatting:

1. De Japanner Mizuno (Hydrogen Engineering Application & Development Company) kwam deze week met een onderzoek document: http://lenr-canr.org/acrobat/MizunoTpreprintob.pdf Hij beschrijft heel gedetailleerd op welke wijze hij met excess energie (COP~2) kan genereren in zijn reactor. De zeer professionele aanpak verraadt dat hij voldoende financiële armslag heeft. In het kort: In zijn reactor zit een nikkelgaas van ‘zuiver’ nikkel. Dat heeft hij eerst uitgebreid ontdaan van oppervlakte vervuiling en vervolgens via evacueren en verwarmen en bewerken met plasma/gasontlading in deuterium gas verder voorbewerkt. Bij een tweede (controle-) reactor heeft hij dat niet gedaan. Als het gaas volledig is ontdaan van alle oppervlaktevervuiling, sputtert hij er palladium op. Als hij vervolgens beide reactoren onder hogere deuteriumdruk en temperatuur opwarmt, genereert de reactor met de goed schoongemaakte en voorbewerkte nikkelgaas tot tweemaal meer warmte als de ander die geen extra warmte genereert.

2. Een ander bericht kwam van MFMP. Zoals jullie weten had Bob Greenyer 3 projecten. Die van em356, Suhas en een test van de NOVA-reactor van Dr. Egely, een natuurkundige die met succes de uitvinding van George Ohsawa wist te repliceren. Deze laatste heeft de afgelopen dagen zijn eerste test ondergaan. Het komt in het kort op het volgende neer: In een bolvormige kwarts glazen ruimte van beperkte afmetingen (3-4 cm) wordt koolstofpoeder gedaan. Deze wordt in een opgevoerde magnetron (1200W) gestopt en aangezet. Volgens Egely werken een viertal verschillende resonanties samen en ontstaan lokaal zeer hoge elektromagnetische veldsterktes die deeltjes meer kunnen versnellen dan Large Hadron Collider in Geneve. Het gevolg is dat de koolstof gaat fuseren met zuurstof, waterstof en stikstof uit de lucht en allerlei andere stoffen worden gevormd. Dat laatst heeft hij de afgelopen week overtuigend aangetoond. Het was een eerste test om te zien of het apparaat werkte. Ze gebruikten stukjes houtskool waarvan de samenstelling onbekend was, maar een veelheid aan stoffen is waargenomen in aanzienlijke hoeveelheden, ondanks dat de reactor maar twee minuten actief was. Via een EDX-methode (elektronenmicroscoop die in staat is om de materiaalsamenstelling te meten) zagen ze o.a. aluminium, magnesium, zwavel, silicium, natrium, calcium, ijzer, kalium en titanium. Binnenkort wordt met zuiver koolstof een proef gedaan. De vraag is natuurlijk of dit koude of hete fusie is. Als dit echt zo kan werken, dan moeten de astrofysici zich achter de oren krabben, want dan heb je helemaal geen supernova’s nodig om zwaardere elementen te maken. Met hoge elektrische veldsterktes werkt het ook!

Met vriendelijke groet,
Gerard McEk


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN