HET AMERIKAANSE MINISTERIE VAN DEFENSIE VRAAGT OM EEN NIEUW VERSLAG OVER LENR BETREFFENDE DE AUTORISATIE VAN DE FY2017 NATIONALE VERDEDIGINGSWET

Door: David Nygren

11 mei 2016

Vertaling: Paul Harmans

Bron: https://www.lenr-forum.com/forum/index.php/Thread/3240-U-S-House-Armed-Services-Committee-Calls-for-New-Report-on-LENR-in-FY2017-Nation


In potentie opwindend nieuws van het Amerikaanse comité van het ministerie van defensie welke vraagt om een nieuw verslag over de groeiende activiteiten op het gebeid van onderzoek en ontwikkeling van LENR, de daarbij verkregen info is bestemd voor de autorisatie van de FY2017 nationale verdedigingswet.

‘Het comité is zich bewust van de recente ontwikkelingen in het opwekken van low-energy nuclear reactions (LENR), welke een ultraschone, goedkope en duurzame vorm van energie opwekken die krachtige nationale veiligheidsimplicaties heeft. Bijvoorbeeld: volgens de the Defense Intelligence Agency (DIA) zal LENR als dat werkelijk werkt, een ‘ontwrichtende technologie zijn, welke voor een revolutie zal zorgen op het gebied van energieproductie alsook voor de opslag daarvan.’ Het comité is ook op de hoogte van de bevindingen van het Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) namelijk, dat andere landen, inclusief China en India, hun eigen LENR programma’s hebben ontwikkeld en dat Japan in feite een eigen investeringsfonds heeft opgericht om de ontwikkeling van een dergelijke technologie te bevorderen. DIA heeft tevens vastgesteld dat Japan en Italië een leidende rol op dit terrein hebben en dat Rusland, China, Israel en India nu significante bedragen toewijzen aan de LENR ontwikkelingen. Om de nationale veiligheidsimplicaties van deze ontwikkelingen beter te kunnen inschatten, beveelt het comité de minister van defensie aan op 22 september 2016 in een briefing te voorzien, waarin de militaire toepassing van de recente Amerikaanse industriële LENR vooruitgang met het ministerie van defensie wordt besproken. Deze briefing zal de huidige staat van het onderzoek in de Verenigde Staten onder de loep nemen en hoe dat vergeleken kan worden met het werk dat internationaal wordt gedaan en tevens bepalen bij welke militaire toepassingen deze technologie mogelijk bruikbaar kan zijn.’

De details en de volledige tekst staan op de website van het ministerie (zie pag.87/123)
https://www.congress.gov/114/crpt/hrpt537/CRPT-114hrpt537.pdf


Opmerking Paul Harmans - Energy Catalyzer NL
Hieraan zie je weer hoe ziek de wereld in principe is, het Amerikaanse ministerie van defensie heeft als eerste ministerie openlijk belangstelling voor LENR, niet om de wereld veiliger of groener te maken, maar om de leidende positie op het wereldtoneel te behouden, om zich overal te bemoeien met binnenlandse politiek, zogenaamd om het terrorisme te bestrijden, maar waar het in feite om de oliereserves van die landen gaat en men daar een Amerikaans gezinde regering wil. Kijk eens met een ‘wakkere’ blik naar de gigantische ellende die de VS heeft veroorzaakt in het Midden-Oosten, hele landen in puin gebombardeerd, politieke leiders vermoord, moordzuchtige opstandelingen van geld en wapens voorzien, miljoenen mensen op de vlucht gejaagd, enz! Hoe veilig is de wereld dankzij de Amerikaanse politiek en strijdmacht de laatste 15 jaar eigenlijk geworden?? En hoe zit dat met de politici in al die Westerse landen (ook in Nederland!) die geen kwaad woord over de VS willen horen?


  Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN